Πλαισιο Υλοποιησης

Η περιοχή που επιλέχθηκε προς ανάπλαση αγγίζει τα 120 στρέμματα ενώ στα 30 στρέμματα η παρέμβαση είναι σχεδόν ολοκληρωτική. Ο προϋπολογισμός άγγιξε τα 4,3 εκατομμύρια ευρώ.
Καθώς είναι δύσκολο για έναν Δήμο, να καλύψει οικονομικά μία παρέμβαση τέτοιου μεγέθους, το Έργο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, εντασσόμενο στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

Διαχειριστική αρχή του Προγράμματος είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης είναι το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας). Ο Δήμος Περιστερίου είναι ο Φορέας Υλοποίησης του Έργου, ακολουθώντας όλες τις προκαθορισμένες διαδικασίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο πλήρης τίτλος του Έργου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση που υποβλήθηκε από τον Δήμο Περιστερίου είναι «Ανάπλαση ελευθέρων χώρων περιοχής Χωράφας με βιοκλιματικό σχεδιασμό» και αφορά Πράξη με τέσσερα συνολικά Υποέργα (Αρχιτεκτονική παρέμβαση / Φύτευση / ΗΜ / Βιοκλιματική Μελέτη, Τεχνικού Συμβούλου, Δίκτυο Παραμετρικών Σταθμών, Δημοσιότητα).