Οραμα και Αποστολη

Ο Δήμος Περιστερίου, ο μεγαλύτερος Δήμος της Δυτικής Αθήνας και ένας από τους μεγαλύτερους της χώρας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης αλλά και εκσυγχρονισμού των υποδομών του, στα πρότυπα της πράσινης ανάπτυξης προς όφελος των Δημοτών του. Στην προσπάθειά του για την περιβαλλοντολογική αποκατάσταση, την αναβάθμιση της εικόνας του αστικού ιστού και τη βελτίωση του μικροκλίματος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, αποφάσισε την ανάπλαση  ελεύθερων χώρων του αστικού ιστού της περιοχής «ΧΩΡΑΦΑ» με άξονα τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και με γνώμονα την αειφορία. Την εξυπηρέτηση δηλαδή των σημερινών αναγκών των κατοίκων, με την ταυτόχρονη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και την διαφύλαξη τουλάχιστον ίδιων πόρων για τις επόμενες γενιές.

Η Χωράφα, είναι μία περιβαλλοντικά επιβαρυμένη περιοχή του Περιστερίου, καθώς περιλλαμβάνει μεγάλο αριθμό κτηριακών εγκαταστάσεων με λίγους  χώρους πρασίνου και υποφέρει από μεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους στην διάρκεια του 24ώρου.

Στη μεγαλύτερη έκτασή της, φιλοξενεί δραστηριότητες που σχετίζονται με τη «νέα γενιά» του Περιστερίου (σχολικές μονάδες και χώροι άθλησης). Το γεγονός ότι εκτελούνται αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην περιοχή, λειτούργησε ως κίνητρο για τον Δήμο Περιστερίου ώστε να επιμεληθεί την αναβάθμιση του χώρου.

Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η βελτίωση των συνθηκών του μικροκλίματος και η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του τοπικού αστικού ιστού, σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής σχεδίασης και της αειφορίας.

Οι αρχές της βιοκλίματικής σχεδίασης καλύπτονται από την ανανέωση των υλικών επίστρωσης και την χρήση κατάλληλης φύτευσης. Οι αρχές της αειφορίας καλύπτονται από την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται από το σύνολο της σχεδίασης και την χρήση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας για τον φωτισμό μαζί με την καινοτομία των γεωεναλλακτών που αναμένεται να συνεισφέρουν στην μείωση της μέσης χωρικής θερμοκρασίας στην περιοχή ανάπλασης.

 

Η ανάπλαση αφορά την έκταση που οριοθετείται από τις οδούς: Ιωαννίνων, Πευκών, Ημαθίας-Κάκτου, Κέδρων. Στις παρεμβάσεις που σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και η δημιουργία δύο νέων συνοικιακών πλατειών ( επί της οδού Ιωαννίνων: πλατεία Ιωαννίνων και πλατεία Δέγλερη).

Η συνολική έκταση της περιοχής που εξελίχθηκε η βιοκλιματική μελέτη είναι 120.000μ² περίπου και αποτελεί ένα συμπαγές και ενιαίο τμήμα αστικού ιστού του Δήμου Περιστερίου. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις έγιναν σε μία έκταση συνολικού εμβαδού 28.085m2 , ώστε να συνδέεται αρμονικά με την γεωμετρία της περιοχής και να επηρεάζει άμεσα στο μέγιστο βαθμό το σύνολο του χώρου.