Ομαδα Εργου

Υπεύθυνος Πράξης :

Τριαντάφυλλος Φαρόγιαννης, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Περιστερίου