Το εργο

Ο Δήμος Περιστερίου, ο μεγαλύτερος Δήμος της Δυτικής Αθήνας, αναλογιζόμενος τα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα, αποφάσισε την ανάπλαση επιλεγμένων χώρων του Περιστερίου, κάνοντας μία αρχή στην μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθμισης των δομών του αστικού ιστού της Πόλης μας.
Η σκέψη αυτής της πολιτικής ξεκινάει από την άναρχη και πιεστική ανάπτυξη των αστικών κέντρων κατά τα προηγούμενα 50 χρόνια, που οδήγησαν στην δημιουργία μεγάλων πόλεων, εξαιρετικά πυκνοκατοικημένων, με κλειστές δομές και πολλούς περιορισμούς για την κίνηση και την ψυχαγωγία των κατοίκων.
Πολλές ελληνικές πόλεις σήμερα, χαρακτηρίζονται από μικρή αναλογία πρασίνου / κάτοικο ( <1 m2 ), υψηλούς συντελεστές δόμησης, προβληματικό οδικό δίκτυο (στενοί δρόμοι, έλλειψη συνοικιακών και οργανωμένων χώρων στάθμευσης τουλάχιστον σε επίπεδο γειτονιάς και σε εμπορικά κέντρα), και ελλιπές δίκτυο απορροής όμβριων. Επιπλέον, οι πόλεις όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, χαρακτηρίζονται από μεγάλες ελλείψεις σε ανοικτούς χώρους αναψυχής και αθλοπαιδιών, ενεργοβόρες και πολλές φορές προβληματικές τεχνικά εγκαταστάσεις φωτισμού και εκτεταμένη χρήση υλικών με υψηλό δείκτη θερμοχωρητικότητας, με αποτέλεσμα να είναι πλέον κοινό πρόβλημα το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας (ΑΘΝ) και της αστικής σύραγγας (ΑΣ).
Επιπλέον, αθροιστικά λειτουργεί στην επιβάρυνση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, η παραγωγή αερίων ρύπων από την συχνή χρήση των ΙΧ και των καυστήρων των πολυκατοικιών που συμβάλλουν στην συσσώρευση και διασπορά αέριων ρύπων, όπως διοξειδίου του άνθρακα, μικροσωματιδίων κ.λπ Με απλά λόγια, οι πόλεις μας έγιναν αφιλόξενες για τον μέσο κάτοικο, καθώς δεν του «δίνουν χώρο και αέρα να αναπνεύσει», δεν «δροσίζονται» το καλοκαίρι και δεν «ζεσταίνονται» τον χειμώνα.
Οι σύγχρονες έρευνες που ασχολούνται με την μελέτη των χαρακτηριστικών των σύγχρονων πόλεων, επικεντρώνονται στην άμβλυνση των παραγόντων που καθημερινά δυσχεραίνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Χαρακτηριστικά όπως, η ποιότητα του αέρα, το εύρος των θερμοκρασιών με εποχιακή διακύμανση, η διαθεσιμότητα ελεύθερων χώρων πρασίνου και περιπάτου, η εξοικονόμηση ενέργειας για φωτισμό, δροσισμό και μετακίνηση, η απομάκρυνση ή αδρανοποίηση αέριων ρύπων και η μείωση παραγωγής τους, καθώς και ο αισθητικά ανώτερος αρχιτεκτονικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, βρίσκονται τα τελευταία είκοσι χρόνια στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Για πολλά από αυτά τα προβλήματα των πόλεων, οι λύσεις προέρχονται από το παρελθόν και από την σύγχρονη τεχνολογία και αποτελούν έναν συνδυασμό των κλασσικών αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού και δομικών υλικών επίστρωσης, που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.
Αυτή η λογική εφαρμόστηκε στην ανάπλαση της Χωράφας και το αποτέλεσμα είναι δεδομένο ότι θα είναι θετικό για τους κατοίκους της περιοχής όπως και ότι θα αποτελέσει την αρχή για περαιτέρω παρεμβάσεις που ευελπιστούμε να λειτουργήσουν αθροιστικά στην προσπάθεια αναβάθμισης του Περιστερίου.