Τεχνολογιες που χρησιμοποιηθηκαν

Οι τεχνολογίες που εφαρμόστηκαν στην ανάπλαση, αφορούν την ποιότητα και την θερμική συμπεριφορά των δομικών υλικών και υλικών επίστρωσης, συστήματα on line καταγραφής, μεθοδολογίες φυσικής ψύξης και θέρμανσης του αέρα και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας για υπαίθριο φωτισμό.
Χρησιμοποιήθηκαν ευρέως ψυχρά δομικά υλικά (κυβόλιθοι, τσιμεντόπλακες), δηλαδή υλικά που δεν απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και δεν θερμαίνονται εύκολα (μήκος κύμματος απορρόφησης και εκπομπής). Αυτά τα υλικά συμπεριφέρονται αντίστροφα σε σχέση με τα κλασσικά δομικά υλικά, που έχουν υψηλή θερμοχωρητικότητα και προκαλούν το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.
Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ψυχρή άσφαλτος για τον ίδιο λόγο. Το σύνολο των καινοτόμων παρεμβάσεων συμπληρώνεται με την επιλεγμένη εφαρμογή πρασίνου και των γεωεναλλακτών.
Επιπλέον, τα υλικά διάστρωσης που εφαρμόστηκαν σε διάφορα σημεία, έχουν φωτοκαταλυτκές ιδιότητες, δηλαδή μπορούν να αποδομούν ή να δεσμεύουν μέρος του ρυπαντικού φορτίου που μεταφέρει ο αέρας.
Μία μεγάλη καινοτομία του έργου είναι η εγκατάσταση υπόγειου δικτύου γεωεναλλακτών, που φτάνει σε μήκος τα 2 χιλιόμετρα. Το έδαφος χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του να αποθηκεύει την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία υπό μορφή θερμότητας με αποτέλεσμα η θερμοκρασία μετά από ένα ορισμένο βάθος να παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.Κατ’ επέκταση, η θερμοκρασία του υπεδάφους είναι χαμηλότερη από την εξωτερική θερμοκρασία το καλοκαίρι και υψηλότερη το χειμώνα, με αποτέλεσμα όταν ο περιβαλλοντικός αέρας διοχετεύεται μέσα στους υπόγειους σωλήνες να ψύχεται το καλοκαίρι και να θερμαίνεται το χειμώνα.
Ένα δίκτυο υπόγειων σωλήνων χρησιμεύει για να ψυχραίνει τον επιφανειακό αέρα και να τον αποδίδει πιο δροσερό. Στις θερινές συνθήκες, το δίκτυο των γεωεναλλακτών λειτουργεί ως φυσικός κλιματισμός σε συνδυασμό με το αναπτυγμένο χαμηλό και υψηλό πράσινο.
Όσον αφορά τα είδη πρασίνου, επιλέχθηκαν κυρίως φυλλοβόλα δέντρα που προσφέρουν πλούσια σκίαση το καλοκαίρι και καλή χρήση της υπαίθριας ηλιακής ακτινοβολίας τον χειμώνα. Για την δημιουργία εδαφοκαλυπτικού πρασίνου, επιλέχθηκαν κυρίως είδη της ελληνικής χλωρίδας που ανήκουν στην σκληρόφυλλη βλάστηση, έχουν μειωμένες ανάγκες σε νερό και αμβλύνουν την δράση της ηλιακής ακτινοβολίας μεγάλης έντασης.
Ο φωτισμός των εξωτερικών χώρων, εξασφαλίστηκε προσανατολισμένους χαμηλής τάσης LED τεχνολογίας λαμπτήρες. Με αυτή την τεχνολογία εξασφαλίζεται τεράστια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και επικεντρωμένος φωτισμός που μεταφράζεται σε μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών, με την χρήση αισθητήρων και συστημάτων αυτοματισμού, εξασφαλίζει την συνεχή καταγραφή επιλεγμένων περιβαλλοντικών παραμέτρων. Η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής χρησιμοποιήθηκε για την διάδοση της πληροφορίας.
Τέλος, άλλη μία επίκαιρη τεχνολογία της πληροφορικής, τα υπολογιστικά μαθηματικά μοντέλα, χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης σε σχέση με την πρότερη κατάσταση.