Επικοινωνια

Πατήστε εδώ για επικοινωνία με τον δήμο Περιστερίου και τις υπηρεσίες που θέλετε.