Δικτυο Μετερεωλογικων Σταθμων

Δείτε τις live μετρήσεις από τους 5 σταθμούς παρακάτω:


ΣΤΑΘΜΟΣ 1          ΣΤΑΘΜΟΣ 2          ΣΤΑΘΜΟΣ 3          ΣΤΑΘΜΟΣ 4          ΣΤΑΘΜΟΣ 5

Οι μετρητικοί σταθμοί είναι αυτόνομοι ενεργειακά διότι λειτουργούν με ηλιακές κυψέλες. Κάθε μετρητικό σταθμός υποστηρίζεται από ηλεκτρονική ασύρματη κονσόλα που λειτουργεί ως data logger και εξασφαλίζει την μεταφορά των δεδομένων στο διαδίκτυο.

Η εγκατάσταση και λειτουργία των μετρητικών μετεωρολογικών σταθμών συμβάλλει αποτελεσματικά :

α. Στην με ακρίβεια μέτρηση των επιλεγμένων περιβαλλοντικών / μετεωρολογικών /
μικροκλιματικών δεικτών.
β. Στην χρησιμοποίηση των μετρήσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα αφορούν την χρησιμότητα / αποτελεσματικότητα των βιοκλιματικών παρεμβάσεων σε σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάπλαση, και ποιες ενδεχομένως παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν επιπλέον στο μέλλον.
γ. Στην γνωστοποίηση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων προς το κοινό μέσω του ειδικά διαμορφωμένου λογισμικού, για την εύκολη ανάγνωση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, στα πλαίσια της πολιτικής διάχυσης της περιβαλλοντικής πληροφορίας.
δ. Στην δημιουργία βασικής υποδομής για την σταδιακή συνολική ανάπτυξη δικτύου παρακολούθησης επιλεγμένων παραμέτρων του μικροκλίματος του Περιστερίου και πιθανή διεύρυνση των δυνατοτήτων σε επίπεδο μόνιμης παρακολούθησης (monitoring) όμορων περιοχών του Περιστερίου ή της Δυτικής Αττικής.
ε. Στην χρήση του δικτύου από Υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου ή άλλους φορείς, για την συγκέντρωση πληροφοριών που θα συνδράμουν στον καθορισμό πολιτικής ανάπτυξης πρασίνου και οικιστικής ανάπτυξης, για ενημερωτικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.

stathmos

diagramma